Giunsa gitugotan ni Satanas ang pagtugot sa Diyos sa pagtintal sa mga Kristohanon

Giunsa gitugotan ni Satanas ang pagtugot sa Diyos sa pagtintal sa mga Kristohanon Ni Makko Musagara Minahal nga magbabasa, tingali dili ka motuo niini apan kini tinuod; ug kini gipaluyohan sa sinulat nga Pulong sa Dios. Padayon nga nag-una si … Continued