Medicine against Satan

Medicine against Satan.   By Makko Musagara   Medicine against Satan. Dear reader, you may find some difficulty believing this, but I have verified and it is the real truth. God has given all Christians a medicine against Satan. I … Continued

USathane uyithola kanjani imvume kaNkulunkulu yokulinga amaKhristu.

Ngu Makko Musagara Mfundi othandekayo, ungahle ungakukholwa lokhu kepha kuyiqiniso; futhi ixhaswa yiZwi likaNkulunkulu elilotshiwe. USathane uya njalo phambi kukaNkulunkulu ezulwini. Lokhu okuthunyelwe kukhombisa ukuthi kungani USathane imini nobusuku esiya kuNkulunkulu. Amavesi amathathu eBhayibheli afakazela ukuthi uSathane uhamba phambi kukaNkulunkulu. … Continued

Why some Christians suffer

Why some Christians suffer   By Makko Musagara   This post is an extract from my Book “Overcoming Satan in one short sentence” in which I presented the Vision God gave me concerning how Satan puts Christians under temptations and trials. … Continued

How to counter Satan’s accusations

How to counter Satan’s accusations   By  Makko Musagara   How to counter Satan’s accusations According to the written Word of God, Satan accuses you day and night before God in Heaven with the aim of getting our Father’s permission … Continued