Kung paano nakuha ni Satanas ang pahintulot ng Diyos na tuksuhin ang mga Kristiyano

Kung paano nakuha ni Satanas ang pahintulot ng Diyos na tuksuhin ang mga Kristiyano Ni Makko Musagara Mahal na mambabasa, maaaring hindi mo ito paniwalaan ngunit ito ay totoo; at ito ay sinusuportahan ng nakasulat na Salita ng Diyos. Si … Continued