USathane uyithola kanjani imvume kaNkulunkulu yokulinga amaKhristu.

Ngu Makko Musagara Mfundi othandekayo, ungahle ungakukholwa lokhu kepha kuyiqiniso; futhi ixhaswa yiZwi likaNkulunkulu elilotshiwe. USathane uya njalo phambi kukaNkulunkulu ezulwini. Lokhu okuthunyelwe kukhombisa ukuthi kungani USathane imini nobusuku esiya kuNkulunkulu. Amavesi amathathu eBhayibheli afakazela ukuthi uSathane uhamba phambi kukaNkulunkulu. … Continued